In de eerste plaats begeleiden we je in de opvoeding. Dit omvat:

  • socialiseren
  • de relatie opbouwen tussen hond en gezin
  • wennen aan de maatschappij
  • stimuleren van gewenst gedrag

Trainen kunnen we een onderdeel van de opvoeding noemen; aanleren van bepaalde gehoorzaamheidsoefeningen.

Ons leerprincipe is dat we gewenst gedrag belonen en ongewenst gedrag omzetten naar gewenst gedrag