Bevrijdingsstraat 15, 3583 Paal-Beringen
Olga: 0477/67.94.62

Gedragstherapie

Sommige hondeneigenaars ervaren bepaald gedrag van hun hond als een probleem, terwijl andere hondeneigenaars ditzelfde gedrag als normaal ervaren.

Als een bepaald gedrag van  de hond gevaar oplevert voor zichzelf of zijn directe omgeving is “gedragstherapie” noodzakelijk.

Ongewenst gedrag stopt niet vanzelf, de kans dat probleemgedrag verergert is groot. Belangrijk is dan om zo snel mogelijk hulp in te schakelen.

Omdat iedere hond uniek is, vraagt ieder probleem een unieke aanpak, op maat van de hond.

Een probleem kan verschillende oorzaken hebben. Belangrijk is om allereerst mogelijk medische oorzaken uit te sluiten alvorens we verder gaan.

Vb:

 • Slechte socialisatie
 • Gebrekkige opvoeding
 • Binding eigenaar – hond
 • Traumatische ervaring
 • Angst/onzekerheid

Werkwijze

VRAGENLIJST:  u krijgt een vragenlijst om een duidelijk beeld te krijgen van de hond en zijn en jouw situatie

HUISBEZOEK:  aan de hand van de vragenlijst worden er nog bijkomende vragen gesteld. Vervolgens volgt een diagnose en wordt er een plan van aanpak opgesteld.

Zo kan je direct aan de slag, met voldoende tips, om met je hond te oefenen.

VERVOLG:  afhankelijk van het probleem of er een volgend bezoek gepland wordt.  Evaluatie van de aanpak en eventuele bijsturing kan via mail of kan telefonisch besproken worden.

Voor de meeste problemen zijn 1 à 2 consulten meestal voldoende op voorwaarde dat je als eigenaar goed gemotiveerd bent om het gedrag aan te pakken.

Doel is altijd om op een hondvriendelijke, positieve en beloningsgerichte wijze tot een oplossing van het probleem te komen.

Voor meer info, mag je altijd contact met ons opnemen. Hieronder alvast een oplijsting van de door ons gevolgde opleidingen en de lesgever.

Gevolgde opleidingen:

 • Kynologisch gedragstherapeut: toscanzahoeve
 • Ehbo bij honden: toscanzahoeve
 • Life skills:  sam turner
 • Gedragsmedicatie : toscanzahoeve
 • Oefening als hulpmiddel : Peter Beeckman
 • Trainingstechnieken en lesgeven : Inge Pauwels
 • Puppytesten : Marcel Nyland
 • Gedragstesten : Inge Pauwels
 • Trainen met asieldieren : Inge pauwels
 • Instructeur hoopers
 • Instructeur kkush

Gevolgde lezingen en workshops:

 • Kyno-congres 2017: welzijn bij honden
 • T touch bij honden
 • Body en balance
 • Spel bij honden : Yvette Veldhuijsen
 • Hersenen en gedrag : Marcel Nyland

Voor 2017 en 2018 staan er nog diverse bijscholingen en lezingen op de agenda. Als hondengedragstherapeut is het belangrijk om blijvend op de hoogte te blijven van de laatste nieuwe inzichten en trainingsmethodes.