Een gedragsprobleem kan verschillende oorzaken hebben:

  • fokker / genetisch
  • nare ervaring in de puppyfase
  • relatie hond-mens
  • ongewenst gedrag straffen
  • ziekte / pijn

Nadat we, mits observatie en gesprek, de oorzaak bepaald hebben, gaan we een therapieplan opstellen waarbij het probleemgevend gedrag wordt vermeden en aanvaardbaar gedrag in de plaats stellen. Iedereen binnen het gezin wordt hierbij betrokken.

Het is belangrijk om je doel (gewenst gedrag) voor de ogen te houden. Straffen is zinloos. Hierbij wordt niets geleerd, enkel het vertrouwen wordt geschaad.